Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Dit document zet de manieren uiteen waarop informatie over gebruikers kan worden verzameld van de Sites van HitsNL, en op welke manieren deze kan worden gebruikt.

Welkom. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, HitsNL B.V. ("HitsNL ") een onderneming die is gevestigd aan de ’s Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland, opererend onder BTW nummer NL854679716.B01, Kamer van Koophandel dossiernummer 62139355.

Dit document zet de manieren uiteen waarop informatie over gebruikers kan worden verzameld van de Sites van HitsNL, en op welke manieren deze kan worden gebruikt.

Tevens worden hierin de voorwaarden vermeld die van toepassing zijn op Uw gebruik van HitsNL sites. Door de HitsNL websites te gebruiken gaat U akkoord met het beleid en de voorwaarden die hieronder worden vermeld. Als U daar niet mee akkoord gaat wordt U vriendelijk verzocht de websites van HitsNL niet te gebruiken.
1. Algemeen

De HitsNL websites en hun inhoud worden verschaft op basis van "as is", dus in de toestand waarin u ze aantreft, zonder garanties, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, enige garantie betreffende de verhandelbaarheid of geschiktheid van HitsNL websites voor een bepaald doel, waarbij zulke garanties worden uitgesloten tot in de grootst mogelijke mate die de wet toestaat. Door deze HitsNL website te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiks- en privacy-voorwaarden van onze HitsNL website.

Wij maken u er op attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. Wij raden gebruikers van deze HitsNL website dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

2. Nationale Wetgeving

De HitsNL websites worden bestuurd en beheerd vanuit Nederland en HitsNL beweert op geen enkele wijze dat de materialen op de HitsNL sites passend of beschikbaar zijn op andere plaatsen. U zult de HitsNL websites niet gebruiken in schending van enige wetten of verordeningen van enige nationale, lokale, staats- of federale overheden of agentschappen, in enig land of rechtsgebied waarin de inhoud kan worden bekeken of opgevraagd, of in schending van enige internationale verdragen of conventies of enige gemeenschappelijk richtlijnen, en zult geen enkel gebruik maken van HitsNL websites zodanig dat het geheel of een gedeelte van HitsNL websites op enige wijze wordt onderbroken, beschadigd of geschaad, of voor de overdracht of het verzenden van enig computervirus of enig materiaal dat lasterlijk, beledigd of van obscene of dreigende aard is, of zodanig dat ergernis, ongemak of nodeloze ongerustheid wordt veroorzaakt, of dat de rechten van enig persoon, enige firma of enig bedrijf worden geschonden.

3. Beëindiging

Zonder afbreuk toe doen aan enige andere verkregen rechten mogen wij de HitsNL websites of de diensten die daarop worden verleend beëindigen of uw toegang daartoe beperken, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen HitsNL behoudt zich tevens het recht voor elk materiaal van de HitsNL websites te verwijderen, waaronder, zonder beperking, elke gebruikersnaam en elk e-mail- of message board-bericht dat op de HitsNL websites wordt uitgezet en dat wij geheel naar onze eigen mening ongeschikt achten.

4. Persoonlijk Informatie

Wanneer u simpelweg een HitsNL website bezoekt verzamelen wij geen informatie die u persoonlijk identificeert. De standaard functie van HitsNL's websites verzamelen op anonieme basis informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits.

Om haar website(s) effectief te kunnen beheren, heeft HitsNL de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan HitsNL's webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Op sommige HitsNL websites zult u in de gelegenheid worden gesteld u aan te melden bij HitsNL. Het registratieformulier zal u verzoeken ons bepaalde informatie over uzelf te geven, zoals uw naam, adres, e-mailadres, uw leeftijd, geslacht en muziekvoorkeuren. Het verzamelen van deze informatie en de doelen waarvoor deze mag worden gebruikt zijn bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft op een HitsNL website zullen we de persoonlijke informatie die u ons geeft verzamelen en deze misschien gebruiken om u over HitsNL te vertellen, voor marketing- promotie- en administratieve doeleinden, voor het bijhouden van gegevens en om de informatie te delen met de bij ons aangesloten maatschappijen en met derden van goede naam en faam. Indien u geen marketing- en promotieboodschappen wilt ontvangen heeft u de gelegenheid dit bij inschrijving aan te geven. Wij hebben een speciaal beleid met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen (zie paragraaf 5 hieronder). HitsNL mag gebruikersinformatie in speciale gevallen openbaar maken: wanneer dit door de wet vereist wordt, of om op de naleving van deze voorwaarden te kunnen toezien. Als u iets koopt bij HitsNL, of deelneemt aan acties, zult u zich bij HitsNL moeten inschrijven en de aanvullende voorwaarden die op de winkel- en acties-websites staan moeten accepteren.

5. Ouders

Beste Ouders en Verzorgers
HitsNL streeft ernaar een veilige en plezierige omgeving te verschaffen waarin kinderen kunnen deelnemen; het onderstaande beleid is van toepassing op de behandeling van kinderen.

- Gegevensbescherming
We verzamelen gegevens op de HitsNL websites maar beperken ons daarbij tot de feiten die nodig zijn om de beleving tijdens een bezoek aan de HitsNL websites te versterken. Wij eisen niet van kinderen dat zij, noch moedigen wij kinderen aan om, meer persoonlijke informatie te verstrekken dan nodig is voor hun deelname aan de diensten die op de HitsNL websites worden aangeboden.
Om van sommige HitsNL diensten gebruik te kunnen maken moeten gebruikers zich inschrijven. Dat helpt ons te weten wie een e-mailtje stuurt of aan het chatten deelneemt, en moet voorkomen dat personen zich uitgeven voor iemand anders.
Als een kind een prijs wint in een wedstrijd zullen wij hem of haar per e-mail over dit succes in kennis stellen. Alle persoonlijke informatie die tijdens wedstrijden van kinderen en ouders wordt verkregen zal worden bewaard totdat de wedstrijd eindigt en de prijzen zijn bezorgd, en zal dan worden gewist.
Indien u op enig moment wilt dat wij uw kind uit de HitsNL database halen kunt u eenvoudigweg hier klikken en ons dit per e-mail laten weten, waarbij u de volledige naam en de gebruikersnaam van uw kind(eren) vermeldt.

- Gebruikerscijfers
Wij verzamelen weliswaar gezamenlijke informatie over bezoekers aan de HitsNL sites, maar dit is informatie die NIET persoonlijk identificeerbaar is. Dit soort informatie betreft:
De soorten systemen, browsers en plug-ins die worden gebruikt · De gedeelten van de site die het minst worden bezocht
Het aantal gebruikers dat lid is geworden van een chat room.
Deze informatie zal ons in staat stellen ervoor te zorgen dat de diensten die op HitsNL websites worden aangeboden geschikt zijn voor de bezoekende gebruikers.
- Links
Er zijn vele andere plezierige websites op het internet, die men via links op de HitsNL websites kan bezoeken. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze websites geschikt zijn maar HitsNL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderwerpen die buiten HitsNL websites liggen. Wij adviseren met klem dat kinderen niet alleen op het Net surfen.

- Adverteren
Banner advertenties zijn aanwezig binnen HitsNL websites en we verbinden ons ertoe te zorgen dat alle adverteerders en alle opvolgende hyperlinks op relevantie en inhoud worden gecontroleerd door het advertentiebureau en het productieteam.

- Aankopen
Alle koopwaar die op HitsNL websites wordt aangeboden kan alleen worden verkregen door een overeenkomst met derden die de verkoopservice leveren. Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat dergelijke derden hun eigen voorwaarden hebben. Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen gemachtigd zijn tot het gebruik van credit cards die op de HitsNL websites worden gebruikt.

- Gebruik door kinderen
Ben jij jonger dan 16 jaar Dan moet je toestemming aan je ouders vragen voordat je jouw persoonlijke gegevens invult op onze website. Lees samen met je ouders de veilig surfen richtlijn op deze website door.

Jij en je ouders kunnen jouw persoonlijke gegevens bekijken en eventueel aanpassen of verbieden dat er nog verder persoonlijke informatie wordt verzameld, door te surfen naar www.HitsNLmusic.nl en daar je profiel gegevens op te vragen.

- Veilig surfen gids
Het internet is geweldig om veel plezier mee te maken maar sommige mensen kunnen proberen om het internet te gebruiken voor hun eigen, voor jou gevaarlijke, doeleinden. Sta er altijd bij stil dat mensen in chatrooms of op message boards soms iemand anders zijn dan wie ze zeggen te zijn. Je hoort of ziet ze niet, dus je weet nooit echt zeker of ze de waarheid vertellen.

Helaas kan je iemand die je on-line ontmoet niet automatisch vertrouwen. Lees hier onder hoe je je hier het beste tegen kunt beschermen zodat je on-line ervaring leuk en spannend is, zoals het zou moeten zijn.

Ben jij jonger dan 16 jaar dan moet je altijd eerst toestemming aan je ouders vragen voordat je je voor iets aanmeldt en laat dan altijd je ouders weten dat je gebruik maakt van een chatroom of een message board.

- GEEF NOOIT PERSOONLIJKE INFORMATIE
Geef in chatrooms en message boards nooit persoonlijke informatie aan anderen. Je moet de volgende informatie over jezelf NOOIT doorgeven:
Volledige naam, adres, telefoon nummer, mobiele nummer, e-mail adres, de naam van je school, en je inloggegevens/wachtwoord.
Denk ook aan familie en vrienden, geef nooit hun persoonlijke informatie aan anderen door.
Gebruik een bijnaam – niet je echte bijnaam of de naam van een huisdier. Pak deze kans om een nieuwe spannende bijnaam te verzinnen die je gebruikt in de chatrooms en op de message boards.

- SPREEK NOOIT AF MET EEN INTERNET VRIEND(IN)
Spreek nooit af om een internet vriend of vriendin te ontmoeten. Hoe lang je ook al aan het chatten bent, en hoe goed je ook denkt dat je iemand hebt leren kennen, doe dit nooit, het is riskant. Hoe meer iemand op een ontmoeting aandringt hoe voorzichtiger je moet worden. Indien je echt van plan bent om iemand toch te ontmoeten vertel het dan aan je ouders, of een volwassene die je vertrouwt, en vraag of zij met je meegaan. GA NOOIT ALLEEN.

- LAAT HET IEMAND WETEN ALS JIJ JE ONGEMAKKELIJK VOELT
Denk er altijd aan dat jij de baas bent. Als iemand je lastig valt, of vervelende berichten stuurt, reageer dan niet. Print het bericht en laat het aan je ouders, juf, of meester of een andere volwassene die je vertrouwt zien. Je kan natuurlijk altijd uitloggen als je je ongemakkelijk voelt.
Er is geen enkele reden waarom je zou moeten accepteren dat iemand gemeen, lelijk of onbeschoft tegen je doet, niet thuis of op school en dus ook niet op het internet. Wij willen niet dat dergelijke mensen onze website gebruiken dus als het jou op onze website overkomt e-mail het ons via info@HitsNL.nl en vertel ons wat voor vervelende berichten je hebt gekregen en van wie.

- OPEN GEEN JUNK MAIL
Als je je hebt aangemeld dan krijg je van ons berichten over je favoriete artiesten en misschien over andere artiesten waarvan wij denken dat je die misschien ook leuk zult vinden. Je weet dat het bericht van ons afkomstig is en dan is het in orde. Als je berichten krijgt van mensen die je niet kent dan moet je die berichten ongeopend verwijderen. Lees die berichten niet en beantwoord ze in ieder geval niet, zelfs niet om te melden dat je voortaan dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, en vertel het een ouder of volwassene die je vertrouwt.

6. Cookies

Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze HitsNL websites bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de HitsNL sites later nog eens bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP) –adres, de datum en tijd waarop u onzewebsite heeft bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze informatie wordt verzameld met als doel het statistisch meten van het gebruik en de bruikbaarheid van onze HitsNL websites, en om u speciaal op uw interesses afgestemde informatie te kunnen sturen met betrekking tot ons bedrijf en onze producten en diensten. Als u in een online winkel koopt waar u via een HitsNL website bent binnengegaan, kunnen cookies bijvoorbeeld worden gebruikt om uw winkelwagentje bij te houden en om u te identificeren als u naar de winkel terugkeert. Deze cookies zijn alleen voor gebruik op HitsNL websites, en wij dragen geen persoonlijke informatie over aan iemand anders. De meeste browsers zijn erop ingesteld om cookies te accepteren, maar kunnen worden gereset om deze te weigeren of om u te tonen wanneer ze worden gebruikt. Als u inderdaad uw browser reset om cookies te weigeren kunt u bepaalde delen van onze HitsNL sites wellicht niet gebruiken of misschien erachter komen dat ze trager werken.

7. Inhoud van HitsNL websites

De inhoud die op HitsNL websites wordt geboden is alleen voor uw persoonlijk gebruik bedoeld en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag de inhoud niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het openbaar maken, reproduceren of verzenden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HitsNL.

Behalve wanneer duidelijk anders wordt aangegeven berusten het auteursrecht, de handelsmerken en het intellectueel eigendom van alles wat op de HitsNL websites staat bij HitsNL en/of haar leveranciers en/of degenen die bijdragen aan de websites leveren en/of anderen, en U zult geen (eigendoms)aanspraken maken op enige dergelijke rechten. Hoewel HitsNL zich in redelijkheid inspant om op haar sites nauwkeurige en actuele informatie te bieden en een constructieve en betrouwbare interactieve service te leveren geeft zij geen garanties voor, en doet zij geen beweringen omtrent nauwkeurigheid, en accepteert zij geen aansprakelijkheid voor enige fouten of weglatingen in de inhoud van haar websites, noch voor de handelingen, gebreken, het wangedrag of de onachtzaamheid van haar geregistreerde gebruikers, waaronder ook valt alle informatie of misinformatie die door hen misschien via de HitsNL websites wordt overgebracht. HitsNL kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheid van de HitsNL websites of voor enige verstoring van de HitsNL websites, of deze nu veroorzaakt wordt door verlies of corruptie van enig materiaal dat wordt doorgezonden, of door verlies of corruptie van materiaal dat naar een computersysteem wordt gedownload.
Uw gebruik van de HitsNL websites en de informatie en inhoud die daarop wordt geboden is voor uw eigen risico. Noch HitsNL noch enige derden die betrokken zijn in het produceren, creëren of leveren van de HitsNL websites zullen ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor enig verlies, enige schade, aansprakelijkheid, aanspraak of kosten die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van HitsNL websites en hun inhoud, op welke manier dan ook veroorzaakt en HitsNL sluit dezen uit en vermijdt dezen tot in de grootst mogelijke mate die de wet toestaat, en in geen geval zal HitsNL ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor enige middellijke, onvoorziene, morele, aanvullende of indirecte schade die voortkomt uit of ontstaat met betrekking tot uw gebruik van de HitsNL websites of hun inhoud.

8. Chat rooms en message boards

Materiaal dat geplaatst wordt op message boards en in chat rooms wordt niet vóór plaatsing door HitsNL gecontroleerd; derhalve heeft HitsNL geen redactionele invloed op dergelijk materiaal. Van tijd tot tijd kan HitsNL dergelijk materiaal wel controleren nadat plaatsing ervan heeft plaatsgevonden, maar zij heeft geen verplichting om dit te doen en accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de message boards en de chat rooms. U stemt erin toe niets op een message board of chat room te plaatsen dat:
Een virus bevat of op een andere manier de HitsNL website(s) kan beschadigen;
Inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht;
Lasterlijk of obsceen, opruiend, grof, grievend, pornografisch, onnauwkeurig of op enige wijze onwettig is;

HitsNL behoudt zich het recht voor alles te verwijderen dat naar haar mening niet voldoet aan het beleid van HitsNL, of om enige andere reden. U erkent dat HitsNL haar volledige medewerking zal verlenen aan de aangewezen overheden en zich zal schikken in elk rechterlijk bevel waarin haar medewerking wordt gevraagd of is vereist voor het identificeren van elke persoon die materiaal plaatst dat een strafbare of onwettige handeling is of kan vormen.

9. Insturen van materiaal door gebruikers

Het is HitsNL's beleid geen andere creatieve materialen, ideeën of suggesties te accepteren of overwegen dan waarom zij specifiek heeft verzocht. Dit om enig misverstand te vermijden indien uw ideeën lijken op degenen die wij onafhankelijk hebben ontwikkeld. Alle communicatie of materialen die u aan de HitsNL websites zendt, via elektronische post of anderszins, zullen worden behandeld als niet- vertrouwelijk en niet-eigendom. Alles wat u stuurt of plaatst mag door HitsNL of haar aangesloten maatschappijen worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, onthulling, overdracht, publicatie, uitzending of plaatsing. HitsNL is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die deel uitmaken van enig bericht dat u naar de HitsNL websites stuurt te gebruiken voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen van productie- of marketing producten waarbij van dergelijke informatie gebruik wordt gemaakt.

10. Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch door uw Internet Provider aan uw computer wordt toegekend, steeds wanneer u op het Web surft. Als u pagina's van HitsNL websites opvraagt registreren onze servers uw IP-adres. HitsNL verzamelt IP-adressen voor systeemadministratie, om verzamelinformatie aan onze adverteerders door te geven en om het gebruik van de HitsNL sites te controleren. Wij koppelen IP-adressen niet aan enige persoonlijke identificatie, wat betekent dat uw sessie wel wordt geregistreerd, maar dat u voor ons anoniem blijft. Wij kunnen uw IP-adres in samenwerking met uw Internet Provider gebruiken om u te identificeren als we vinden dat het nodig is naleving van onze voorwaarden af te dwingen teneinde onze dienstverlening, sites, gebruikers of anderen te beschermen.

11. Links naar andere websites

HitsNL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van websites van derden waarvoor op onze sites links worden vermeld. Websites van derden hebben hun eigen beleid en voorwaarden die gelden voor die betreffende sites. Uw contacten met enige derden, in het bijzonder adverteerders en/of handelaren, die plaatsvinden via de HitsNL websites, en enige voorwaarden, garanties of aanbiedingen van dergelijke derden, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U stemt erin toe dat wij daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor zijn, en u stemt erin toe ons met betrekking tot dergelijke contacten te zullen vrijwaren op de wijze die hieronder in deze voorwaarden wordt beschreven.

12. Vrijwaring

U stemt erin toe HitsNL en haar aangesloten maatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, leveranciers en licentiegever(s) (samen "de gevrijwaarde partijen") zult vrijwaren, verdedigen en indekken tegen enige en alle aanspraken, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en onkosten (inclusief kosten voor rechtsbijstand) die door enige Gevrijwaarde Partij worden opgelopen in verband met enige schending van deze voorwaarden door u begaan of met uw gebruik van HitsNL sites. HitsNL behoudt zich het recht voor voor eigen kosten de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die voor het overige onderwerp van schadeloosstelling door u is, en in een dergelijk geval stemt u erin toe mee te werken aan de verdediging door HitsNL tegen een dergelijke aanspraak.

13. Wetgeving en Rechtspraak

U geeft door deze HitsNL website(s) te bezoeken te kennen dat u er mee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze HitsNL website(s) of via deze HitsNL website(s) verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

14. Bepaling

Elke bepaling in deze voorwaarden zal afzonderlijk worden uitgelegd, en als enige bepaling door een bevoegde rechtbank als conflicterend met de wet wordt beschouwd zal deze bepaling zoveel mogelijk worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoeling van de partijen, waarbij de andere bepalingen volledig van kracht blijven.

15. Verklaring van Afstand

Enig falen onzerzijds om enig specifiek recht of enige specifieke bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling inhouden, behalve wanneer dit door ons schriftelijk aan u erkend wordt dan wel hier schriftelijk door ons aan u in toegestemd wordt.

16. Overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen ons.